Laden Valideren Transformeren

Custocentrix automatiseert het laden, valideren en transformeren van gegevens
om ze bruikbaar te maken en in uw analyses en sturingstools.

Capteren en laden van gegevens

Custocentrix verzamelt en verbindt alle gegevensbronnen om uw gegevens optimaal bruikbaar te maken.

 • Integratie met uw kassasysteem
 • Gebruik van API's en connectoren
 • Terbeschikkingstelling van interactieve, met het netwerk verbonden terminals

Validatie en verijking van gegevens

Met Custocentrix zijn uw gegevens volledig en betrouwbaar. Klaar voor gebruik voor relatiemarketingdoeleinden en geomarketing.

Alle geregistreerde gegevens worden afzonderlijk verwerkt, zodat ze kunnen worden gevalideerd of vervolledigd met aanvullende informatie.
Enkele voorbeelden:

 • De adresgegevens worden aangepast aan de normen voor een postadres
 • Adressen worden gegeocodeerd (precies op een kaart geplaatst)
 • Adressen worden verijkt voor geomarketingdoeleinden
 • De structuur van gsm-nummers en e-mailadressen wordt gecontroleerd
 • De kwaliteit van e-mailadressen wordt geverifieerd door een opt-in bevestigingsmail te sturen

Gegevens worden geagregeerd en getransformeerd

Zodra de gedragkenmerken correct en nauwkeurig aan de identificatiegegevens van elke consument zijn gekoppeld, treden de krachtige verwerkingsalgoritmes van Custocentrix in werking.

 • Per consument worden de RFM-indicatoren (Recency, Frequency, Monetary Value) voor zijn aankopen berekend.
 • Transformatie van deze indicatoren in klassen (kwintielen) om een RFM-segmentering (Recency, Frequency, Monetary Value) op te stellen
 • Berekening van de afstand en verplaatsingstijd tussen de woning van elke consument en alle verkooppunten die hij of zij al heeft bezocht
 • Berekening en beheer van getrouwheidspunten en -programma's
 • Schatting van de lifetime value van elke consument
 • Identificatie van belangrijke levensmomenten, stappen in het klanttraject en verschillende triggers

Hebt u een project? Praat erover met ons!

%actionform:form_guidance%

Uw naam

Uw voornaam

Uw bedrijf

Uw functie

E-mailadres

Telefoonnummer

Overzicht van uw project